Proč letní tábor s BASICem

Můžete nám důvěřovat?

2012Letáčky nebo jiné propagační materiály k táboru snesou všechno a telefonický nebo osobní kontakt s hlavním vedoucím vám také mnoho nepomůže. Nejlepší pochopitelně je, když vyberete tábor podle doporučení známých, kteří na něj svoje dítě již v minulosti poslali a byli spokojeni. Nebo když organizátory sami znáte a máte s nimi již zkušenosti. To ale vždycky nejde…

Pokud se vám organizátor tábora zdráhá poskytnout nějaké důležité informace dostává jeho důvěryhodnost značné trhliny. Nebojte se věnovat čas a energii zjištěním referencí o organizátorovi, personálním obsazení tábora i místu jeho konání. Můžete se tak vyvarovat nepříjemného překvapení.Vyplatí se o táboře i jeho provozovateli zjistit co nejvíc referencí. Jedním ze znaků důvěryhodnosti správného tábora je i ochota poskytovat informace.

Nás už znáte. Pracovníci, kteří jezdí na naše tábory a pracují s dětmi, jsou k tomu vyškoleni.

Bezpečnost letního tábora

Bezpečnost všech účastníků tábora je u nás prioritou každého provozovatele i hlavního vedoucího tábora. Správný tábor je nahlášen na hygienickou stanici, místní zdravotnické zařízení a na obecním úřadě. Tam všude je třeba, aby o táboře věděli.

Vedoucí dbají o bezpečnost i při všech táborových činnostech.  Při každé náročnější činnosti jsou děti poučeni o bezpečnosti.

Tábor má svůj přesně daný a vymezený „táborový řád“, který budou znát a respektovat děti i vedoucí.

Máme plán  i pro nouzové situace.  Co když přijde velká voda? Nebojte se na to hlavního vedoucího zeptat.

Co přinese tábor dítěti nového?

2010Na tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Tábor bude rozvíjet jeho osobnost a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností. Na  táboře se dítě naučí řadu problémů řešit bez rodičů s pomocí vedoucích. Kromě samostatnosti získávají také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalším vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě.

Správný tábor formuje dětské hodnoty a životní postoje a je pro dítě přínosem ve všech směrech.

Jaký je program letního tábora?

Tábor bez předem připraveného programu nemůže být ten správný tábor. Program  našeho tábora  je různorodý a dává dětem dostatek prostoru na seberealizaci. Program žádné děti nevyřazuje pro jejich menší znalosti nebo schopnosti a nesmí ani nikoho protěžovat. Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Tento správný táborový program dává dětem prostor k soutěživosti a může je naučit i samostatnosti, týmové spolupráci a vůbec ředě dalších užitečných vlastností .

Hlavní součástí programu  tábora  je i celo-táborová hra, jejíž motivace se prolíná celým programem a veškerým táborovým děním. Její motivace a zaměření je většinou patrné již z názvu tábora… Nebojte se hlavního vedoucího tábora zeptat na podrobnosti k programu – jistě vám je rád popíše a vysvětlí.

Informovanost

Dobrá komunikace mezi provozovatelem tábora nebo hlavním vedoucím a rodiči je vždycky prvním krokem k úspěchu. Snažíme se poskytnout rodičům dostatek informací dlouho před konáním tábora. Před odjezdem vás vybavíme  informacemi o odjezdu a příjezdu, poštovní adrese tábora, telefonním spojení na hlavního vedoucího a zdravotníka a seznamem doporučeného vybavení – tohle všechno nejlépe v písemné podobě. Na druhou stranu od Vás  budeme vyžadovat například informace o zdravotním stavu dítěte. Během tábora se snažíme informovat rodiče pomocí emailů s fotkami o dění na táboře.

Jaké bude na letním táboře zajištěno stravování?

Na táboře je strava zajištěna 5x denně a je zajištěn nepřetržitý pitný režim. Hygienickým předpisům odpovídá také vybavení kuchyně a potraviny jsou správně uskladněny. Nebojte se zeptat hlavního vedoucího na zajištění stravování a zeptejte se také na jídelníček – měl by být dostatečně pestrý. Velmi pravděpodobně se stane, že se v jídelníčku vyskytne jídlo, které věše dítě zrovna nemiluje. Hlavní vedoucí se jistě nebude zlobit, když ho na to upozorníte. Jídelníček jistě nezmění, ale můžeme vymyslet jiné řešení. Dítě určitě nebude hlady.

Zdravotní zajištění tábora

Zdraví účastníků tábora i jeho vedoucích leží na srdci každému provozovateli  tábora. Proto je na každém táboře přítomen po celou dobu zdravotník, který prošel příslušným školením a má oprávnění vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Po celou dobu tábora vede zdravotní dokumentaci, do které zaznamenává případné zdravotní komplikace. Zdravotník se také před nástupem na tábor zajímá o léky, které táborníci pravidelně užívají a po táboře předá rodičům veškeré informace o případných zdravotních komplikacích dětí, včetně informace o klíšťatech, které mohou být důležité při případném onemocnění. Zdravotník má také kontakt na nejbližšího dětského lékaře, který pomůže při vážnějších zraněních nebo při závažnějších onemocněních.

Vaší povinností je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

Co všechno zahrnuje cena letního tábora?

Cena tábora by neměla být rozhodujícím kritériem při jeho výběru (podle pravidla za hodně peněz hodně muziky). Je třeba brát v úvahu druh ubytování dětí (stany, budova…), program tábora (turistika, jazykový tábor…) a další kritéria. Zde se náklady a tedy i ceny různých provozovatelů mohou velmi lišit.

Cena našich táborů je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje související s programem či zajištěním tábora. Pokud dají dítěti kapesné, mají jistotu, že ho využije pouze pro vlastní potřebu.

V ceně obsaženo také pojištění a v případě tábora s doučováním či výukou i výukový program.

Nebojte se zeptat na všechny podrobnosti o ceně hlavního vedoucího tábora.

Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům?

Pokud se tábora účastní více než třicet dětí je jeho provozovatel povinen tábor nahlásit na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora. Základním předpisem, kterým by se měl provozovatel správného tábora řídit je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004. Toto vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd.

Kvalifikace

V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka )..

U nás vedoucí nebo instruktoři tábora pracují pravidelně s dětmi, jezdí pravidelně na letní tábory a mají dlouholeté zkušenosti.